Uzatvorenie obchodu: majetok je vec dôvery

Keďže si vieme ceniť hodnoty, pri uzatvorení obchodu staviame na osobnom kontakte – a na 100 % transparentnosti.

Záväzok miesto anonymity

Množstvo procesov sa dá dnes vykonávať omnoho jednoduchšie a účinnejšie online ako v analógovej dobe. Keď však zveríte svoje hodnoty spoločnosti, mali by ste vedieť, s kým máte do činenia. Z tohto dôvodu staviame pri predaji drahých kovov zlata, striebra, platiny a paládia na priamom osobnom kontakte. Ak ste prejavili záujem a vyplnili náš poradenský formulár, jeden z našich pracovníkov predaja sa s vami spojí, aby si s vami dohodol termín.

Uzatvorenie obchodu u GOLDEN GATES

1. Vyplniť formulár pre poradenstvo

2. Termín s pracovníkom predaja

3. Uzavretie zmluvy

4. (mesačný) nákup drahých kovov prostredníctvom GOLDEN GATES

5. Uloženie

6. Dokumentácia cez ročný stavový výpis

7. Dodávka na želanie alebo automaticky pri dosiahnutí stanovenej hodnoty

Chcete Váš finančný majetok chrániť pred turbulenciami finančných trhov? Naši poradcovia Vám povedia, aké máte možnosti.

Rozhodnutie je na vás: jednorazová kúpa alebo pravidelné platby

Pri rozhovore s našim pracovníkom predaja dostanete všetky cenné informácie o nami obchodovaných drahých kovoch, spôsoboch úhrady, skladovaní a doručovaní. Ponúkame vám flexibilitu rozmerov, ktorá sa dá v tomto odvetví nájsť len zriedkavo. Môžete sa rozhodnúť pre jednorazovú kúpu (od 2 500,00 EUR) alebo sporenie vo forme zásoby drahých kovov, resp. mincí od čiastky 25,00 EUR mesačne – napríklad s produktmi Golden Gates Junior alebo Golden Gates Gold. Môžete si kúpiť jediný druh drahého kovu alebo ich zmes. A v neposlednom rade výšku vašej mesačnej čiastky môžete kedykoľvek upraviť.

Nákup a doručenie

Každý mesiac nakupujeme drahé kovy v hodnote došlých nákupov od klientov. Vzhľadom na rozdelenie a cenotvorbu nakupujeme tak, aby naši zákazníci získali za svoje peniaze maximálnu možnú protihodnotu v drahých kovoch.

Drahé kovy vám bezpečne uskladníme a vašu zásobu registrujeme vo výročnom výpise o zásobe. Doručujeme na výslovné vyžiadanie alebo – v prípade nákupných objednávok typu GOLDEN GATES JUNIOR – po splatení hodnoty jednej zlatej mince (1 unca).