Tiráž

GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH

Sídlo spoločnosti

Demianiplatz 21/22
D – 02826 Görlitz
T: +49.3581.846700-2
F: +49.3581.846700-0
info@goldengates.de
www.goldengates.de

Konateľ spoločnosti
Herbert Behr, Constantin Behr

IČO
UID: DE282912271

Obchodný register
Amtsgericht Dresden, HRB 31095

Zodpovedný za stránku
Geschäftsführung der GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH

Upozornenie

Informácie a údaje nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú starostlivo rešeršované a preverené spoločnosťou GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH. Napriek tomu nenesieme žiadne záruky alebo garanciu akéhokoľvek druhu čo sa týka aktuálnosti, presnosti, či úplnosti uvedených informácií na tejto webovej stránke alebo ich zlučiteľnosť s právnymi predpismi mimo Nemeckej spolkovej republiky. Rovnako to platí aj pre všetky ostatné internetové stránky, na ktoré táto webová stránka odkazuje prostredníctvom externého linku. Spoločnosť GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH nenesie zodpovednosť za obsah internetovej stránky, navštívenej prostredníctvom odkazu na tejto webovej stránke. Spoločnosť GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH si ponecháva právo vykonávať zmeny alebo úpravy poskytnutých informácii. Obsah a štruktúra internetovej stránky GOLDEN-GATES-EDELMETALLE-GmbH sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie informácií alebo dát, najmä použitie textov, textových častí alebo obrázkov je možné len s predchádzajúcim súhlasom GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH.

Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen ist die:

RPM Datenschutz UG (haftungsbeschränkt)
Struvestr. 15, 02826 Görlitz
E-Mail: kontakt@rpm-datenschutz.de
Tel.: 03581/422649

Spravujúca online agentúra:

digitalwert®
Agentúra na vytváranie digitálnych hodnôt
Alaunstraße 9
01099 Dresden

Kontaktná osoba:
Daniel Dietze
Tel: +49 351 41754-800