Skladovanie: bezpečnosť má cenu zlata

Vaše drahé kovy skladujeme v skladovacích zariadeniach s najvyššími bezpečnostnými štandardmi v Mníchove, Viedni a Zürichu.

Strata vylúčená:
tak skladujeme vaše zásoby drahých kovov

Kto pozná štatistiky vlámaní za posledné roky vie: domáci trezor už dlho nie je najbezpečnejšie miesto na uschovanie cenností, ako sú zlaté prúty, zlaté mince, striebro alebo platina. Vaše drahé kovy preto držíme v skladovacích zariadeniach našich veľkoobchodníkov v Mníchove, Viedni a Zürichu, ktoré si privátni zákazníci a obchodníci s drahými kovmi cenia za ich prísne štandardy a bezpečnostné opatrenia.

Úplná kontrola napriek externému skladovaniu

Aj keď sa vaše zlato alebo striebro skladuje externe, nad svojim majetkom máte plnú kontrolu. K vašim drahým kovom nemá nikto prístup – ani my ako obchodníci. Takto ste vždy na bezpečnej strane. Okrem toho si svoju zásobu zlata a zlatých mincí alebo jej časť môžete nechať kedykoľvek doručiť. Možné je aj osobné vyzdvihnutie v Mníchove a Viedni.

Chcete Váš finančný majetok chrániť pred turbulenciami finančných trhov? Naši poradcovia Vám povedia, aké máte možnosti.

Úspora dane z pridanej hodnoty vďaka bezcolnému skladu vo Švajčiarsku

Pri kúpe striebra, platiny a paládia, ktorú vám bezcolne uskladníme vo Švajčiarsku, nie je splatná žiadna daň z pridanej hodnoty. Dá sa tak vyrovnať nevýhoda vyplývajúca z dane z pridanej hodnoty oproti zlatu, ktoré je od určitého stupňa rýdzosti oslobodené od dane z pridanej hodnoty z dôvodu chýbajúceho významu pre priemysel.

Bezcolný sklad „Embraport“existuje už viac ako 40 rokov a rozkladá sa na ploche väčšej ako 14 futbalových ihrísk.

Profitujte z uskladnenia vašich drahých kovov

R

každoročný výpis o uloženej zásobe drahých kovov

R

vysoká transparentnosť

R

bezpečné skladovanie v certifikovaných trezorových zariadeniach

R

pri zlate možné vyzdvihnutie vo vopred dohodnutom termíne

R

nízke poplatky