Bezpečnosť má cenu zlata

Existuje veľké množstvo predajcov, u ktorých si môžete zakúpiť zlato alebo iné drahé kovy – avšak iba málokto ponúka takú vysokú úroveň bezpečnosti ako spoločnosť GOLDEN GATES. Riadime sa pritom predovšetkým želaniami a požiadavkami našich zákazníkov. Pretože ten, kto dáva prednosť drahým kovom pred finančnými investíciami, tým spravidla sleduje konkrétny cieľ, a to vyhýbať sa rizikám a dlhodobo udržať hodnotu majetku.

Myslíme si, že je úplne logické staviť na istotu aj pri kúpe, spravovaní či dodaní drahých kovov a neponechať pritom nič na náhodu – tak, ako to v spoločnosti GOLDEN GATES praktizujeme od samého začiatku. Drahé kovy pre Vás nakupujeme od predajcu s dlhoročnou tradíciou, skladujeme ich v depozitoch s najvyšším stupňom zabezpečenia a existenciu zásob drahých kovov, ktoré pre našich zákazníkov nakupujeme a uschovávame, pravidelne kontrolujú nezávislí audítori.

Chcete Váš finančný majetok chrániť pred turbulenciami finančných trhov? Naši poradcovia Vám povedia, aké máte možnosti.

Krátky prehľad: Takto sa GOLDEN GATE stará o bezpečnosť:

R

osobitný priebeh predaja namiesto anonymného online shopu

R

dlhoročná pôsobnosť na trhu, dobrá pozícia v obore

R

najvyšší štandard bezpečnosti pri skladovaní drahých kovov

R

pravidelná kontrola zákazníkov externými hospodárskymi kontrolórmi

R

nákup drahých kovov iba prostredníctvom certifikovaných mincovní

R

drahé kovy spĺňajú štandard kvality LBMA (London Bullion Market Association)

R

ročný prehľad tovaru v podobe drahých kovov